DJC
(R) Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh

(R) Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

  • Những người ấp ủ ước mơ khởi nghiệp 

  • Sinh viên có niềm đam mê quản trị kinh doanh

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh Sống và Lãnh Đạo

Nếu bạn là người yêu thích việc kinh doanh và muốn bước chân vào con đường này thì “Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh” chính là cuốn sách dành cho bạn. Làm thế nào để được mọi người ủng hộ, làm thế nào để kiếm được vốn, làm thế nào để có được đội ngũ tốt nhất? Thông qua bản tóm tắt, chúng ta sẽ có một cái nhìn đúng đắn, tổng quát hơn về thế giới kinh doanh và bạn sẽ biết mình cần phải làm gì.