DJC
(R) Steve Jobs

(R) Steve Jobs

  • Bất cứ ai tò mò về cuộc đời đầy thú vị của Steve Jobs

  • Bất cứ ai tò mò về việc làm sao Apple có thể đạt được thành công to lớn như bây giờ

  • Bất cứ ai được truyền cảm hứng từ người đã tạo nên đế chế công nghệ Apple khổng lồ hiện nay

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Hoàn toàn không thể chối cãi về vai trò của Steve Jobs trong sự hình thành nên thế giới công nghệ của chúng ta ngày nay. Là một con người cầu toàn có đầu óc, Steve Jobs mang tầm nhìn thay đổi thế giới thông qua công nghệ. Những trang tóm tắt tiếp theo sẽ giúp bạn hiểu: 

  • Làm sao mà LSD đã dẫn đến sự hình thành của công nghệ ngày nay?

  • Tại sao Woody và Buzz Lightyear sẽ không thể tồn tại được nếu không có Steve Jobs?

  • Tại sao Jobs tin rằng ông ta có thể chữa bệnh ung thư của mình với việc châm cứu và ăn hoa quả?