DJC
(R) Sinh ra để chiến thắng

(R) Sinh ra để chiến thắng

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Bạn không thể thực hiện nhiều mục tiêu trong cùng một lúc. Một ngày chỉ có 24 giờ và một năm chỉ có 8760 giờ, bạn cần phải phân bổ thời gian của mình một cách hợp lý để thực hiện được nhiều mục tiêu tốt nhất mà vẫn đảm bảo đủ thời gian cho những công việc cá nhân. Do đó, để giành chiến thắng ở tất cả mục tiêu, cuốn sách “Sinh ra để chiến thắng” sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời!