DJC
(R) Sáng tạo - Bừng cháy sức mạnh bên trong

(R) Sáng tạo - Bừng cháy sức mạnh bên trong

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sáng tạo - Bừng cháy sức mạnh bên trong 18-50

    Sáng tạo là dòng chảy vốn có và bất diệt trong mỗi chúng ta, vậy điều gì đang ngăn trở bạn "sáng tạo" và trở nên mạnh mẽ? Hãy cùng đến với bản tóm tắt cuốn "Sáng tạo - Bừng cháy sức mạnh bên trong" của Osho, chắc chắn bạn sẽ được khơi nguồn sáng tạo!