DJC
(R) Quốc gia khởi nghiệp

(R) Quốc gia khởi nghiệp

  • Các bạn trẻ đang bắt đầu khởi nghiệp 

  • Nhà kinh doanh, doanh nhân

  • Cá nhân làm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

“Quốc gia khởi nghiệp” là tác phẩm đã minh họa sống động một Israel thần kỳ, một vườn ươm công nghệ lớn nhất thế giới, một sự đấu tranh mãnh liệt và tuyệt diệu để cho sự sáng tạo và khởi nghiệp luôn luôn trỗi dậy.