DJC
(R) Quá Tải

(R) Quá Tải

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

  • Những người đã làm cha, mẹ

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Quá Tải

Quá tải giải thích tại sao những thái độ lỗi thời của chúng ta về giới tính, việc làm cha mẹ và những cuộc tranh đua đang khiến chúng ta căng thẳng và điên cuồng. Vẫn có những con đường khác để chúng ta lựa chọn để giải quyết vấn đề, chúng ta chỉ cần học cách thực hiện chúng. Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong cuốn “Quá tải”.