DJC
(R) Phương thức Toyota

(R) Phương thức Toyota

  • Cá nhân đang làm trong lĩnh vực kinh doanh

  • Nhà khởi nghiệp trẻ

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Cuốn sách “Phương thức Toyota” tập hợp 14 nguyên tắc vận hành sản xuất và đã giúp danh tiếng Toyota phát triển. Chính vì vậy, với Phương Thức Toyota, người đọc không chỉ đọc để hiểu hơn về hệ thống sản xuất Toyota mà còn có thể ứng dụng phương pháp Toyota vào tổ chức của mình nhằm chuyển đổi những tổ chức kỹ thuật và dịch vụ và hướng tới việc xây dựng một công ty tinh gọn. Nào còn chần chừ gì nữa, hãy thưởng thức tác phẩm nhé!