DJC
(R) Phụ nữ độc bản

(R) Phụ nữ độc bản

  • Người muốn bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng để trở thành một phụ nữ độc bản

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Tuệ 0-6

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một giám đốc doanh nghiệp của tập đoàn đa quốc gia với hơn 10,000 nhân viên hay một bác sĩ trưởng khoa nữ của một bệnh viện lớn hay chưa? Hay bạn chỉ mặc định là con gái chỉ cần hoàn thành bằng đại học và tiến tới hôn nhân trở thành một người vợ nội trợ đảm đang, một người con dâu thảo, một người mẹ hiền dịu còn chuyện kinh tế thì để chồng lo. Thực ra, bản thân người phụ nữ có giá trị và độc bản từ bên trong nhưng quan trọng người phụ nữ phải nhận thức bản thân, tính độc bản tồn tại bên trong mỗi người. Và quyển “Phụ nữ độc bản” sẽ giúp bạn khai phá nội lực bản thân.