DJC
(R) Phi lý trí

(R) Phi lý trí

  • Người làm kinh doanh

  • Chủ doanh nghiệp

  • Người làm marketing, quảng cáo và truyền thông

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Phi lý trí là cuốn sách đặc biệt cần thiết cho mọi người. Thông qua cuốn sách, bạn sẽ biết được cách chi tiêu hợp lý và thoát khỏi những cám dỗ ảo trong cuộc sống. Đồng thời, bạn cũng sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi ý nghĩa nhất định trong cuộc sống, công việc kinh doanh và thế giới quan của bản thân.