DJC
(R) Phải trái đúng sai

(R) Phải trái đúng sai

  • Cá nhân quan tâm đến đạo đức và triết học

  • Cá nhân đang đi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi triết học trong cuộc sống

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Công lý là gì? Làm thế nào chúng ta có thể hành động một cách công bằng và chính xác về mặt đạo đức? “Phải Trái Đúng Sai” của Michael Sandel sẽ giúp bạn có câu trả lời thỏa đáng.