DJC
Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Ồ Đây Chính Là Thứ Tôi Cần

      Dựa trên khóa học danh tiếng mang tên “Khoa học ý chí” của Kelly McGonigal, chuyên gia tâm lý Đại học Stanford, “Ồ! Đây chính là thứ tôi cần” là cuốn sách đầu tiên giải thích cặn kẽ về ngành khoa học ý chí đầy mới mẻ và cách thức vận dụng nó để cải thiện sức khỏe, hạnh phúc và năng suất làm việc của chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu nhé!