DJC
(R) Nơi thông minh nhất Trái Đất

(R) Nơi thông minh nhất Trái Đất

  • Nhà kinh doanh

  • Chủ doanh nghiệp

  • Những người nghiện công nghệ và sáng chế

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Nơi Thông Minh Nhất Trái Đất

      “Nơi Thông Minh Nhất Trái Đất” kể về câu chuyện những khu vực hùng mạnh nhất trong ngành công nghệ trước đây, nay đã bị suy tàn nhưng đã vươn lên trở thành trung tâm hợp tác sáng chế. Bản tóm tắt sẽ miêu tả cách các nước phương Tây sử dụng để thách thức mô hình sản xuất hàng loạt, chuộng nhân lực giá rẻ đã trở thành xu hướng gần đây.