DJC
(R) Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill

(R) Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill

  • Cá nhân quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh

  • Cá nhân mong muốn phát triển bản thân

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
quản trị khởi nghiệp

Bạn có từng đặt câu hỏi: Làm thế nào để thành công trong việc thuyết phục người khác? Đâu là sự kỳ diệu của nguyên tắc ám thị và tự ám thị một khi bạn biết sử dụng chúng đúng cách? Bạn có biết cách vận dụng sức mạnh phi thường của tâm trí để làm chủ vận mệnh, tạo nên đột phá trong cuộc sống của chính mình? Cuốn sách “Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill” sẽ bật mí cho bạn!