DJC
(R) Những kẻ xuất chúng

(R) Những kẻ xuất chúng

  • Cá nhân mong muốn phát triển bản thân

  • Cá nhân thích tìm hiểu các nhân vật nổi tiếng

  • Cá nhân mắc bệnh trì hoãn

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Đã bao giờ bạn đọc cuốn tiểu sử của một nhân vật nổi tiếng mà bí quyết thành công của họ chỉ nhờ may mắn? Có lẽ không. Mọi người thường nghĩ họ hẳn phải vươn đến đài vinh quang nhờ tài năng và nỗ lực. Những bản tóm tắt “Những kẻ xuất chúng” sẽ cho bạn một góc nhìn hoàn toàn khác. Bạn sẽ thấy rất nhiều nhân tố vô hình ảnh hưởng đến thành công của một người và đa phần nằm ngoài sự kiểm soát của họ.