DJC
(R) Những câu chuyện tâm linh

(R) Những câu chuyện tâm linh

  • Những người muốn tìm hiểu sâu thế giới bên trong tâm hồn

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18 - 50 18-50

Những câu chuyện tâm linh bao gồm những câu chuyện diệu kỳ, minh họa cho các khái niệm như hòa hợp, hợp tác, chia sẻ, sùng kính sự sống… thực sự biểu lộ ra sao trong hoạt động của loài người. Bằng những câu chuyện có thật trong hành trình khám phá tâm linh của mình, tác giả Guy Zukav sẽ đưa bạn đi xuyên thấu tâm hồn. Nào hãy cùng khám phá nhé!