DJC
(R) Nhật hoàng Hirohito và công cuộc kiến thiết nước Nhật vĩ đại

(R) Nhật hoàng Hirohito và công cuộc kiến thiết nước Nhật vĩ đại

  • Nhà lãnh đạo

  • Cá nhân đam mê lịch sử Nhật Bản

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1

“Nhật hoàng Hirohito và công cuộc kiến thiết nước Nhật” viết về toàn bộ cuộc đời của Hirohito. người đã mang đến cho Nhật Bản các mối quan hệ rộng lớn hơn với thế giới trong lĩnh vực chính trị và chính phủ – quân sự. Cuộc đời của ông hé lộ cho chúng ta nhiều điều về sự thay đổi trong thái độ chính trị của người dân Nhật Bản trong một thế kỷ qua. Hãy cùng tìm hiểu nhé!