DJC
(R) Nhà quản trị thành công

(R) Nhà quản trị thành công

  • Cá nhân mong muốn làm giàu, tích lũy tài sản

  • Cá nhân quan tâm đến lĩnh vực kinh tế, tài chính

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Trong “Nhà quản trị thành công”, tác giả Peter Drucker đào sâu về những điều mà nhà quản trị cần hoàn thành và cách họ nhận thức về vai trò của mình. Đây là cuốn sách sẽ giúp bạn suy nghĩ một cách hiệu quả về những việc mình làm. Tất cả nhà quản trị, kể cả những người vốn thành công, đều thu được lợi ích khi đọc cuốn sách này. Chúc bạn thành công!