DJC
(R) Người giỏi không phải là người làm tất cả

(R) Người giỏi không phải là người làm tất cả

  • Nhà lãnh đạo, quản lý

  • Nhân viên

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
quản trị khởi nghiệp

    Bạn chỉ có 365 ngày/năm và 24h/ngày, liệu rằng bạn có thể xử lý được hết tất cả các việc lớn nhỏ trong nhà ngoài ngõ? Liệu rằng bạn có thể vừa làm Sếp vừa làm lính? Nếu câu trả lời là Có thì hãy ngừng lại hết các công việc và cùng Thư viện 100 năm đọc bản tóm tắt cuốn "Người giỏi không phải là người làm tất cả" của Donna M. Genett nhé! Chắc chắn, bạn sẽ vỡ lẽ ra được vài điều thú vị!