DJC
(R) Người giàu có thành Babylon

(R) Người giàu có thành Babylon

  • Cá nhân mong muốn làm giàu, tích lũy tài sản

  • Cá nhân quan tâm đến lĩnh vực kinh tế, tài chính

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, bạn đang không biết kiểm soát tài sản hay nguồn tiền của mình như thế nào, bạn đau đầu vì những khoản nợ? Nếu bạn đang ở trong tình trạng như vậy thì cuốn sách “Người giàu nhất thành Babylon” của tác giả George S. Clason chính là cuốn sách mà bạn nên đọc nhất vào lúc này.