DJC
(R) Ngũ luân thư

(R) Ngũ luân thư

  • Sinh viên

  • Nhà lãnh đạo doanh nghiệp

  • Phụ huynh, giáo viên

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Ngũ luận thư

    Mỗi kế hoạch kinh doanh, mỗi chiến dịch quân sự đều có thể dùng Ngũ Luân Thư làm cẩm nang dẫn lối. Ai cũng có thể đọc để hoàn thiện cuộc sống của mình. Triết lý của cuốn binh thư này có thể đồng hành cùng người đọc trong suốt cuộc đời.