DJC
(R) Ngôn ngữ không thành lời của những nhà lãnh đạo

(R) Ngôn ngữ không thành lời của những nhà lãnh đạo

  • Lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức

  • Cá nhân hứng thú với lĩnh vực ngôn ngữ hình thể và tâm lý học

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Ngôn ngữ không thành lời của những nhà lãnh đạo

Những nhà lãnh đạo giỏi cần phải biết cách vận dụng ngôn ngữ hình thể một cách hiệu quả, đồng thời họ phải hiểu được ý nghĩa ngôn ngữ cơ thể mà những thành viên trong nhóm, tổ chức của họ sử dụng để dẫn dắt tập thể tới chiến thắng. “Ngôn ngữ không thành lời của những nhà lãnh đạo” của Carol Kinsey Goman chắp bút sẽ là kim chỉ nam giúp bạn hiện thực hóa điều đó.