DJC
(R) Nghĩ như người thắng cuộc

(R) Nghĩ như người thắng cuộc

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 nghĩ thắng

Muốn mình chiến thắng, trước hết bạn phải có tâm lý như người chiến thắng. Cốt lõi của việc “suy nghĩ như người chiến thắng” trong quyển sách này không phải là để giành giật những thứ chỉ là giá trị chuyển tiếp của thành công như danh vọng, vật chất… mà đi đến giá trị đích thực sâu thẳm: hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống… Hãy cùng tìm hiểu nhé!