DJC
(R) Nghĩ giàu và làm giàu

(R) Nghĩ giàu và làm giàu

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 09/11/2022
Thành viên 1
Nghĩ Giàu Và Làm Giàu Sống và Lãnh Đạo

    Có ai muốn nghèo? Có ai không muốn giàu? Nhưng làm sao để thoát nghèo và làm sao để làm giàu là một quá trình nỗ lực trong đó việc nuôi dưỡng tư duy giàu có vô cùng cần thiết! Vậy bí quyết nào giúp chúng ta "Nghĩ giàu và làm giàu", hãy nghe xem Napoleon Hill chia sẻ qua bản tóm tắt của Thư viện 100 năm!