DJC
(R) Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao

(R) Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao

Nhằm phân tích những diễn biến tâm lý ẩn sau mỗi biểu hiện trong cuộc một đàm phán quan trọng, từ đó đưa ra giải pháp khả thi trong định hướng suy nghĩ và hành động, “Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao” là một bộ công cụ dành cho tất cả mọi người - những ai muốn gặt hái thành công thông qua các cuộc đàm phán mang tính quyết định.