DJC
(R) Nghề Tay Trái

(R) Nghề Tay Trái

  • Học sinh, sinh viên

  • Doanh nhân

  • Chủ doanh nghiệp

  • Nhà khởi nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Nghề Tay Trái

Bạn đang mong muốn tìm thêm việc làm để gia tăng nguồn thu nhập nhưng phải làm sao cân đối với công việc chính? Bạn yên tâm vì mối quan ngại đó sẽ được giải quyết thông qua sự chia sẻ của tác giả Chris Guillebeau trong tác phẩm “Nghề tay trái”.