DJC
(R) Ngày vi khuẩn tận diệt

(R) Ngày vi khuẩn tận diệt

  • Những người quan tâm đến vấn đề sức khỏe và y khoa

  • Những ai lo sợ tác dụng phụ của kháng sinh

  • Những bậc cha mẹ muốn đảm bảo sức khỏe con em mình

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Ngày vi khuẩn tận diệt

Khi nói đến vi khuẩn, có lẽ nhiều người cho rằng đó là loài độc hại và không có lợi ích gì. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Trên thực tế, trong khoảng ba tỷ năm đầu, vi khuẩn là những sinh vật duy nhất trên hành tinh này. Chúng có vai trò quan trọng trong các phản ứng hóa học mà cuối cùng là tạo ra sinh quyển – tổng thể các hệ sinh thái toàn cầu mà chúng ta và tất cả các sinh vật đa bào khác đang sống phụ thuộc vào. Và mặc dù con người chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào vi khuẩn, điều ngược lại chưa chắc đã đúng: vi khuẩn vẫn sẽ tiếp tục phát triển mà không cần đến chúng ta.