DJC
(R) Năm Lỗ Hổng Trong Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

(R) Năm Lỗ Hổng Trong Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

  • Cá nhân mong muốn biết điều kiện tiên quyết để lập nên một đội hoàn hảo

  • Cá nhân muốn tìm hiểu phong cách lãnh đạo có thể giúp các thành viên phối hợp hiệu quả

  • Cá nhân muốn tìm hiểu về cách ứng xử nơi làm việc

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Năm Lỗ Hổng Trong Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

      Khi trở thành thành viên của một nhóm nào đó thì vấn đề bạn cần băn khoăn không phải là “Có nên tham gia các hoạt động của nhóm không?” mà là “Những đóng góp của bạn có mang lại thành công cho nhóm không?”. Mọi người đều biết làm việc nhóm là một điều tốt, thậm chí còn là điều thiết yếu! Nhưng phải tổ chức làm việc nhóm như thế nào để đạt hiệu quả? Tại sao một số nhóm rất thành công, trong khi một vài nhóm khác lại làm việc rời rạc, thiếu liên kết? Câu trả lời sẽ được tiết lộ trong bản tóm tắt “Năm lỗ hổng trong kỹ năng làm việc nhóm”.