DJC
(R) Mở rộng từ giá trị cốt lõi

(R) Mở rộng từ giá trị cốt lõi

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý cấp cao của doanh nghiệp

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Mở rộng từ giá trị cốt lõi

Bất cứ một công ty nào muốn tồn tại và không ngừng phát triển đều phải có một chiến lược cốt lõi dẫn đường. Nhưng trong quá trình hoạt động sẽ luôn xảy ra những sự cố có thể làm kế hoạch, khác đi. Vì vậy, công ty đó phải lập tức xác định được nhiều hơn 1 chiến lược cốt lõi. Nhưng cụ thể làm như thế nào, chuyên gia chiến lược Chris Zook sẽ tiết lộ trong cuốn sách “Mở rộng giá trị cốt lõi”. Hãy cùng tìm hiểu nhé!