DJC
(R) Luật hấp dẫn - Bí mật tối cao

(R) Luật hấp dẫn - Bí mật tối cao

  • Tất cả những ai đang mất niềm tin vào cuộc sống

  • Những người thường hay suy nghĩ tiêu cực

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Luật hấp dẫn - Bí mật tối cao

Thông qua tác phẩm “Luật hấp dẫn bí mật tối cao” sẽ giúp bạn nhìn nhận vai trò của cảm xúc trong việc định hình thực tế. Chỉ suy nghĩ thôi thì chưa đủ. Đây là quá trình sáng tạo hoàn chỉnh gồm các bước yêu cầu, tin tưởng và đón nhận. Cụ thể quy trình các bước là như thế nào? Hãy cùng khám phá nhé!