DJC
(R) Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay

(R) Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay

  • Những nhà quản lý nói chung

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay

    Bạn có biết đặt câu hỏi là một kỹ năng mà lãnh đạo nhất định phải thành thục? Thay vì đưa giải pháp, lãnh đạo nên đưa các câu hỏi gợi mở, dẫn dắt, hỏi xoáy tư duy... giúp khai phóng tiềm năng của nhân sự. Như vậy, bản thân người lãnh đạo mới được thoát khỏi vòng xoáy công việc và xây dựng được đội ngũ kế thừa xuất sắc. Vậy làm thế nào để trở thành "Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay"? Hãy cùng nghe bản tóm tắt của John C Maxwell bạn nhé.