DJC
(R) Làm mới bản thân

(R) Làm mới bản thân

  • Cá nhân gặp khó khăn trong việc loại bỏ thói quen xấu hay nghiện ngập

  • Cá nhân cố gắng giúp người mình yêu quý vượt qua con nghiện

  • Cá nhân muốn có sự tĩnh tâm và khả năng tự chủ

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

    Có những lúc bạn trải qua việc đối mặt với hai lựa chọn. Mặc dù biết là lựa chọn nào đúng nhưng bạn lại chọn các phạm sai lầm. Bạn có từng tự hỏi lý do nào thôi thúc bạn chọn lựa điều đó? Nếu bạn đã từng đứng trước tình cảnh vậy, hy vọng rằng thông qua bản tóm tắt sách “Làm mới bản thân” của Thư viện 100 năm sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn và vững tin lựa chọn đúng đắn của mình.