DJC
(R) Làm điều có ích

(R) Làm điều có ích

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Làm điều có ích

       Trong cuốn “Làm điều có ích”, Daniel Lubetzky viết về phong cách quản trị đột phá và kể câu chuyện về hành trình trở thành đầu tàu trong phong trào doanh nghiệp xã hội của mình. “Làm điều có ích” cho người đọc những bài học đắt giá mà tác giả đã thu được trong quá trình trở thành một tấm gương về đạo đức và thành công. Qua 10 giáo lý của cuốn sách, bạn đọc có thể xây dựng nên những kế hoạch kinh doanh mang lại lợi ích cho cá nhân và xã hội.