DJC
(R) Kinh doanh theo cách khác biệt

(R) Kinh doanh theo cách khác biệt

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

  • Những nhà khởi nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
quản trị khởi nghiệp

    Bạn không cần phải làm việc cật lực, không cần phải hoang phí thời gian cho công việc giấy tờ hay họp hội, bạn thậm chí còn không cần đến cả văn phòng nữa, những thứ đó tất thảy đều dư thừa. “Kinh doanh theo cách khác biệt” giúp bạn học được rất nhiều chiến lược thông minh trong môi trường kinh doanh vô cùng khắc nghiệt cũng như tạo ra đột phá mới trong kinh doanh.