DJC
(R) Không nhượng bộ

(R) Không nhượng bộ

  • Sinh viên ngành y

  • Người sắp phải tiến hành phẫu thuật

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

    Trong cuộc phẫu thuật, bác sĩ luôn là người chịu áp lực nhiều nhất khi chữa trị cho bệnh nhân vì chỉ cần một phút bất cẩn thôi sẽ gây ra nhiều hệ quả. Vì vậy mỗi bác sĩ cần chuẩn bị tâm lý “thép” khi thực hiện ca phẫu thuật? Hãy cùng Thư viện 100 năm tìm hiểu cách vượt qua tâm lý thông qua bản tóm tắt “Không nhượng bộ” nhé!