DJC
(R) Kháng thương

(R) Kháng thương

  • Những ai muốn biết lý do một số hệ thống cải thiện theo thời gian

  • Những ai muốn biết cách để tận dụng sự không chắc chắn

  • Những ai quan tâm đến lý do khủng hoảng xảy ra

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Có những điều sẽ được cải thiện nếu đặt trong môi trường biến động và không thể dự đoán được. “Kháng Thương” giải thích lý do cho nhận định này. Nassim Nicholas Taleb - tác giả cuốn sách đưa ra một góc nhìn đầy phản biện về xã hội hiện đại và mục tiêu tạo ra một cuộc sống thuận lợi bằng cách can thiệp vào các hệ thống như nền kinh tế. Thay vì biến xã hội thành một nơi tốt hơn, bản chất sự can thiệp này đang phá hủy môi trường với những biến động cần thiết để thực hành khả năng chống lại nghịch cảnh.