DJC
(R) Học cách tư duy tích cực

(R) Học cách tư duy tích cực

  • Những ai muốn trở nên hạnh phúc hơn

  • Những ai từng thắc mắc rằng tại sao người khác có thể thành công một cách dễ dàng và suôn sẻ đến thế

  • Những ai muốn nuôi dạy những đứa trẻ của mình trở thành con người lạc quan

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Học cách tư duy tích cực

    Tư duy mở hay Tư duy đóng - Tư duy tích cực hay Tư duy tiêu cực là những cặp đối lập và chúng ta là chủ sở hữu đích thực của chúng! Vậy bạn đang sở hữu cặp bài trùng nào Đóng - Tiêu cực hay Mở - Tích cực? Dù lựa chọn thế nào thì Thư viện 100 năm vẫn khuyến nghị bạn không nên bỏ qua bản tóm tắt cuốn "Học cách tư duy tích cực" của Martin Seligman vì chắc chắn bạn sẽ có thêm lăng kính mới !