DJC
(R) Hãy sống như một triệu phú thật sự

(R) Hãy sống như một triệu phú thật sự

  • Nhà lãnh đạo doanh nghiệp

  • Cá nhân muốn trở thành người thành công như các vĩ nhân

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Nội dung của cuốn sách muốn truyền tải tới độc giả rất đơn giản, chỉ là những giá trị thực sự của cuộc sống thông qua những nghiên cứu kỹ về triệu phú trên khắp nước Mỹ vào năm 1980. Và kết quả thật đáng ngạc nhiên là một nửa triệu phú của Mỹ không sống ở những khu vực thượng lưu.