DJC
(R) Hai giờ năng suất

(R) Hai giờ năng suất

  • Những ai đang chịu áp lực từ khối lượng công việc khổng lồ

  • Những người muốn tận dụng thời gian tốt hơn để làm việc đạt hiệu suất tối đa

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

    Đôi khi bạn sẽ thấy mình bận rộn cả ngày nhưng cuối cùng lại chẳng hoàn thành được việc gì quan trọng. Làm thế nào để những việc không quan trọng chẳng hạn kiểm tra hòm thư, tham dự buổi họp… không làm lãng phí thời gian chúng ta? Hãy cùng Thư viện 100 năm tìm hiểu bản tóm tắt “Hai giờ năng suất” của Josh Davis nhé!