DJC
(R) Đường tới sự giàu có

(R) Đường tới sự giàu có

  • Những người mong muốn kiểm soát tài chính, chi tiêu cá nhân 

  • Những người quan tâm đến lĩnh vực tài chính tiền tệ

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Đường tới sự giàu có Sống và Lãnh Đạo

Bạn có bao giờ tự hỏi: Tại sao chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ và sống thật thận trọng? Làm thế nào để giữ những gì chúng ta kiếm được? Làm thế nào để ngăn sự kiêu căng của bản thân không dẫn chúng ta đến nợ nần. Bạn sẽ tìm được câu trả lời trong tác phẩm “Đường tới sự giàu có” chắp bút bởi Benjamin Franklin.