DJC
(R) Đúng việc

(R) Đúng việc

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Đúng việc

    Bạn đã thực sự làm "Đúng việc" chưa? Bạn đã thực sự nhận thức rõ ràng về từng vai mình diễn và diễn thật tròn vai chưa? Hay bạn đã phân biệt được thế nào là làm đúng việc hay thế nào là làm việc đúng chưa?..
    Tất cả những băn khoăn này sẽ được giải đáp trong cuốn "Đúng việc" của Nhà đào tạo Giản Tư Trung. Mời bạn cùng thưởng thức bản tóm tắt của Thư viện 100 năm!