DJC
(R) Đừng quay trở lại trường học

(R) Đừng quay trở lại trường học

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Đừng quay trở lại trường học

Tốt nghiệp cấp ba, có một tấm bằng đại học, có một công việc tốt và sau đó có thể nghỉ ngơi với lương hưu hàng tháng của mình. Đó là con đường mà rất nhiều người ngắm đến. Thực tế, có rất nhiều những cách khác để họ có thể tự trang bị những kỹ năng và sự kết nối cần thiết để thành công trên thị trường việc làm ngày nay. Thông qua bản tóm tắt “Đừng quay trở lại trường học”, bạn sẽ học được nhiều cách khác để trang bị kiến thức cũng như kỹ năng quan trọng trong thời đại 4.0.