DJC
(R) Dù của bạn màu gì

(R) Dù của bạn màu gì

  • Những người ở độ tuổi lao động

  • Nhà quản trị nhân lực

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/08/2022
Thành viên 1
18-50 Dù màu của bạn là gì

Nội dung chính bao gồm:

  • Kiếm một công việc ngày nay tốn nhiều thời gian hơn trước

  • Trong thời đại của Google, hồ sơ cá nhân không còn là một công cụ hữu ích

  • Săn “việc” không thực sự thay đổi quá nhiều

  • Một cuộc phỏng vấn tốt đòi hỏi những gì?