DJC
(R) Dốc hết trái tim

(R) Dốc hết trái tim

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Dốc Hết Trái Tim

    Khi bạn yêu một ai đó không hết lòng hết dạ, liệu tình yêu đó có thể đơm hoa thơm kết trái ngọt? Khi bạn học tập mà không cố gắng hết sức, liệu kết quả có như ý? Khi bạn làm việc một công việc nào đó nhưng không toàn tâm ý, liệu bạn có được tưởng thưởng và ghi danh bảng vàng? "Dốc hết trái tim" chính là một chân lý! Khi bạn muốn đạt được kết quả tốt nhất bạn không có lựa chọn nào khác nên hãy lắng nghe xem Howard Schults muốn chia sẻ điều gì với bạn qua bản tóm tắt của Thư viện 100 năm.