DJC
(R) Độc đáo

(R) Độc đáo

  • Người thích sự sáng tạo

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Độc đáo

    Bất kỳ từ điển nào mà bạn tra cứu cũng sẽ nói rằng tính độc đáo có nghĩa là mang đặc điểm độc nhất hoặc phi thường. Nhưng một cá nhân độc đáo là gì? Mình cùng đi tìm lời giải thông qua bản tóm tắt “Độc đáo” của Adam Grant.