DJC
(R) Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời

(R) Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời

Cuộc sống là của bạn chứ không phải bạn sống cho cuộc sống. Nó nằm trong tầm tay bạn, hãy chủ động điều khiển nó và làm chủ nó một cách khéo léo, thông qua việc cân bằng cuộc sống, sống có mục đích, có ưu tiên và nhiều bí quyết khác nữa được trình bày qua bản tóm tắt “Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời”.