DJC
(R) Dick rách rưới

(R) Dick rách rưới

  • Tất cả mọi người 

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18 - 50 18-50

Tác giả Horatio Alger đã họa lên số phận của Dick và thông qua hình ảnh của anh, tác giả mong muốn gửi đến độc giả những thông điệp giản dị về sự phấn đấu và tiến lên phía trước. Thành công có thể rất đơn giản nếu bạn có những yếu tố cơ bản của chí khí và khát vọng, cộng thêm một chút may mắn.