DJC
(R) Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

(R) Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả Sống và Lãnh Đạo

Xây dựng một doanh nghiệp cho riêng mình là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng phần lớn các doanh nghiệp nhỏ sẽ thắc mắc:

- Tại sao rất nhiều người bước vào kinh doanh để cuối cùng thất bại? 

- Họ đã rút ra những bài học gì? 

- Tại sao hiện nay có rất nhiều tài liệu hướng dẫn để một doanh nghiệp nhỏ thành công, nhưng rất ít người làm được? 

Bản tóm tắt “Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả” sẽ trả lời câu hỏi đó. Nếu bạn đang sở hữu hoặc muốn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ, thì đây là cuốn sách dành riêng cho bạn.