DJC
(R) Để tâm – Lựa chọn và làm chủ cuộc sống

(R) Để tâm – Lựa chọn và làm chủ cuộc sống

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 08/09/2022
Thành viên 1
18-50 Để Tâm – Lựa Chọn Và Làm Chủ Cuộc Sống

Có câu “Khả năng vượt qua hoàn cảnh là bản chất của việc để tâm và là chìa khóa dẫn đến sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực”. Và chủ đề chính trong tác phẩm chính là hai khái niệm mang màu sắc tương phản “Sự để tâm - Sự vô tâm”. Hãy cùng tác giả Ellen Langer đi tìm câu trả lời của hai khái niệm này cũng như làm thế nào để tránh khỏi những tác hại của sự vô tâm và tận dụng những lợi ích của việc để tâm để đạt được thành công.