DJC
(R) Để đi tới đồng thuận

(R) Để đi tới đồng thuận

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Nhân viên sales

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Để đi tới đồng thuận

Ngày nay, với mọi việc giao tiếp chẳng hạn ký kết hợp đồng với đối tác hay nhờ người bạn giúp đỡ mình, mọi việc đều phải trải qua cuộc thương lượng để đi tới sự đồng thuận cả hai bên. Làm thế nào để đạt được điều này với hiệu quả cao? Tất cả sẽ được lý giải trong bản tóm tắt “Để đi tới đồng thuận”. Hãy cùng tìm hiểu nhé!