DJC
(R) Dạy con không quát mắng

(R) Dạy con không quát mắng

  • Các bậc phụ huynh

  • Những ai hứng thú với việc xây dựng mối quan hệ gần gũi, hòa bình giữa cha mẹ và trẻ nhỏ

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 18 - 50

    Giống như chúng ta, mỗi đứa trẻ được sinh ra đều có một "lý do" để tồn tại và một sợi duyên gắn kết với người chúng gọi là Ba Mẹ! Nên trách nhiệm giáo dưỡng thuộc về phụ huynh! Liệu với áp lực của cơm áo gạo tiền? Với sự chưa đủ đầy về Thân - Tâm - Trí, bạn có thể "Dạy con không quát mắng"?